Nestekaasujärjestelmät

Kaasuasennukset ovat luvanvaraista työtä

Tiesitkö, että kiinteitä kaasuasennuksia saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike ja työstä on annettava työn tilaajalle vastuuhenkilön allekirjoittama todistus. Asennustoiminta perustuu meillä SFS-EN standardeihin sekä määräyksiin ja noudatamme niitä.

Ravintolan kaasulaitteiden asennukset suurkeittiöön

Asennamme ravintolan nestekaasujärjestelmän ja siihen kuuluvat käyttölaitteet ammattitaitoisesti. Kaasujärjestelmä asennetaan avaimet käteen periaatteella ja siitä tehdään kirjallinen todistus, että työ on määräysten mukainen. Käyttöönotto ja opastus henkilökunnalle turvalliseen käyttöön.

 • Kaasukeskus EX-tila, 33 kg kaasupullot kytkettynä automaattisella vaihtoventtiilillä
 • 11 kg kaasupullo pienasennukset käyttölaitteelle
 • Neste- ja maakaasu suutinvaihtotyö ja kaasupolttimen säätö
 • Kaasulaitteiden kytkentä kaasuverkkoon tai putkistoon
 • Kaasulaitteiston määräaikaistarkastus ja vuosihuolto
 • Suurkeittiö kaasulaitteiden huolto ja varaosat
 • Putkiston koeponnistus typellä ja tiiviyskoe

Ravintolan nestekaasujärjestelmän asennukset sopimuksen mukaan. Tehdään huoltosopimus vuosittain suoritettavasta määräaikaistarkastuksesta. Kysy tarjousta.

Nestekaasulaitteiden asennus mökille ja kotitalouksiin

Asennamme kaasulaitteiston ja siihen kuuluvat käyttölaitteet ammattitaidolla. Kaasupullo sijoitetaan ulos lukittavaan ja tuulettuvaan palamattomista osista tehtyyn kaasukaappiin tai sisälle keittiökaappiin. Kaasu johdetaan kaapista kupariputkella käyttölaitteille sekä asennetaan tarvittavat sulkuventtiilit ja tehdään asennus määräysten mukaan. Asennuksesta annamme aina todistuksen, josta käy ilmi mitä asennus koskee. Kaasulaitteet eivät pääsääntöisesti tarvitse sähköä toimiakseen, joten ne sopivat erinomaisesti myös sähköttömille kesämökeille.

Yleiset käytössä olevat kaasulaitteet mökillä:

 • Kaasuliesi
 • Kaasuliesitaso
 • Kaasu-uuni
 • Kaasujääkaappi
 • Kaasulämmitin
 • Kaasuvedenlämmitin
 • Kaasugrilli
 • Kaasuvalaisin

Nestekaasujärjestelmät veneisiin ja matkailuajoneuvoihin

Kaasulaitteiston asennus, huolto ja tarkastus sekä koeponnistukset. Veneissä kaasupullo on aina säilytettävä sisäpuolisiin tiloihin nähden kaasutiiviissä kaapissa tai kotelossa, josta tuuletus on veneen ulkopuolelle vesirajan yläpuolelle. Kaasu johdetaan tilasta kiinteällä putkella käyttölaitteille ja asennetaan tarvittavat sulkuventtiilit standardien mukaan.

Kaasujääkaapin ja lämmittimen täytyy olla suljetun järjestelmän mukainen, jossa palamisilma otetaan ulkoa ja palokaasut johdetaan ulos. Pienissä tiloissa pitää huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta, koska kaasupoltin ja ympärillä olevat ihmiset kuluttavat tilasta happea. Happipitoisuuden laskiessa tilaan muodostuu vaarallista häkää. Liettä ei saa koskaan käyttää lämmittämiseen. Kaasulaitteen valmistajan ohjeita pitää noudattaa.

Veneessä on tärkeää noudattaa kaasupullon säilytystä tarkasti määräysten mukaan, koska muuten vuotanut kaasu kerääntyy veneen pohjalle aiheuttaen vaaratilanteen. Kaasuhälytin on hyvä varuste veneissä. Matkailuajoneuvoissa kaasun säilytys eroaa veneistä siten, että vuotanut kaasu valuu maahan. Muistakaa huollattaa kaasulaitteet vuosittain, jolloin käyttö on turvallista.

Kaasulaitteiston koeponnistukset ja tarkastukset

Tarkastuta veneen, matkailuauton, asuntoauton, asuntovaunun tai matkailuajoneuvon nestekaasujärjestelmä vuosittain. Tarkastuksessa tulee ilmi laitteiston mahdolliset vuodot, letkujen ja paineensäätimen kunto sekä käyttölaitteen toiminta. Kaasulaitteiston koeponnistuksesta tai tarkastuksesta liimataan kaasupullotilaan allekirjoitettu todistus tehdystä työstä.

Vakuutusyhtiöt pitävät asiaa tärkeänä, koska huoltamaton laitteisto on turvallisuusriski. Kaasulaitteiden tiiviys ja toimivuus on meille kaikille tärkeä asia.

Kaasulaitteiden huolto

Huollamme käyttölaitteiden kaasupolttimet ja testaamme liekinvalvontalaitteen toiminnan. Vaihdamme kaasuletkut ja paineensäätimen suositusten mukaan. Tiiviyskoe liitoksille. Huolletut kaasulaitteet parantavat turvallisuutta huomattavasti ja näin vältyt myös toimintahäiriöiltä. TUKES suosittelee, että 30 vuotta vanhat kaasulaitteet kannattaa poistaa käytöstä, koska ne eivät ole enää turvallisia. Laitteiden on oltava CE-hyväksyttyjä ja niissä on oltava liekinvalvontalaite, joka sulkee kaasun tulon polttimelle, jos liekki sammuu. Voit tuoda meille kaasujääkaapin huoltoon ennen kesäkauden alkua. Kysy lisää.

Nestekaasun käytössä huomioitavaa

Nestekaasupullo on käytön aikana pidettävä aina pystyasennossa, jolloin kaasu on höyrymäisessä muodossa. Sisätiloissa 30mbar paineensäädin on kiinnitettävä suoraan pulloon ja kaasuletkun pituus saa olla enintään 1,2 metriä pitkä sekä kaasun säilytysraja on alle 25 kg. Ulkona olevat kaasupullot on aina laitettava lukittuun palamattomista osista tehtyyn tuulettuvaan kaappiin. Nestekaasua ei saa säilyttää kellarissa, ullakolla, portaiden alla eikä poistumisteiden läheisyydessä. Katso TUKES oppaasta lisää.

Kysy lisää